การศึกษาลาว – มช เตรียมเปิดหลักสูตร ปริญญาโท  ประชากร&การพัฒนา

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a1%e0%b8%8a-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b

ขปล. มหาวิทยาลัยแห่งชาติ จัดกองประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับร่างหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์สังคม สาขาการศึกษาประชากรและการพัฒนาขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2016 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อปฏิบัติตามแผนหลักสูตร การศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ก็คือแนวทางนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษา โดยการเป็นประธานของท่าน พุด สิมาลาวง รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ท่านนาง เฟรเดอริกา  ผู้แทนองค์การ UNFPA และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ท่าน พุด สีมาลาวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ได้กล่าวว่า กองประชุมครั้งนี้เพื่อรายงาน ผลของการประเมิณความต้องการ ในการสร้างหลักสูตรประชากรและการพัฒนา เพื่อปรับปรุงร่างหลักสูตรให้สมบูรณ์ ก่อนการนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ซึ่งที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์สังคม ได้จัดตั้งระดมความคิด ระดมสมอง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาลาวที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในการสร้างหลักสูตรดังกล่าวให้สมบูรณ์ที่สุด  อย่างเช่น กระบวนการเรียน-การสอน  วิชาเรียน กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์สังคม มีหลักสูตรระดับปริญญาโทร 5 สาขา คือ

1.สาขาการพัฒนาสังคม

2.สาขาการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรม

3.สาขาวิทยาศาสตร์การเมือง

4.สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

5.สาขาการจัดการทางพื้นที่เพื่อการพัฒนา

ท่านนาง เฟรเดอริก้า ยังได้รู้ว่า ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร มีความสำคัญมาก เนื่องจากว่า มันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความเข้าใจในพื้นที่การวิเคราะห์ประชากร ที่ สปป.ลาว ยังมีจำกัด

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะประกอบส่วนเข้าในการเสริมสร้างความสามารถระดับชาติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านประชากร ได้ในระยะยาว เพื่อรับประกันว่า ปัจจัยทางด้านประชากร ได้รวมอยู่ในการพัฒนาของ สปป.ลาว

โฆษณา