การศึกษาลาว –  JDB มีโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-jdb-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80

ธนาคารร่วมพัฒนา (  JDB  ) ร่วมกับวิทยาลัยลาว-ท้อป ลงนามเซ็นต์บันทึกว่าด้วยการปฏิบัติโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาลาว ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่มีรายได้ตํ่าแต่อยากเรียนชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท  ที่วิทยาลัย ลาว-ท้อบ สามารถกู้ยืมเงินนำโครงการเพื่อนำใช้ในการศึกษาก็คือจ่ายธรรมเนียมก่อน

พิธีดังกล่าว จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2016 ที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ธนาคารร่วมพัฒนา นครหลวงเวียงจันทน์  ตัวแทนลงนามฝ่าย JDB  ท่านสุนทร จันทะวง ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารร่วมพัฒนา และตัวแทนลงนาม ฝ่ายวิทยาลัยลาว-ท็อบ ท่านกอนยุงวุก ( Kwun young wook ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยลาว-ท็อบ มีรองผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารธนาคารร่วมพัฒนาและผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยวิชาการทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ท่านผู้อำนวยการธนาคารร่วมพัฒนากล่าวว่า จุดประสงค์ของโครงการนั้นอำนวยความสะดวกสบายให้นักศึกษาที่มีความสนใจอยากเรียนแต่เผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจ ก็คือ รายรับตํ่าแต่อยากเรียนชั้นสูง ปริญญาตรีและปริญญาโท ที่วิทยาลัยลาว-ท็อบ สามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อความสะดวกสบายในการศึกษารํ่าเรียน โดยขอกู้ยืมจากโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยจะต้องเปิดบัญชีธนาคารร่วมพัฒนาก่อน

ปัจจุบัน ธนาคารร่วมพัฒนาได้ร่วมมือกับหลายองค์กร หลายบริษัท เพื่อบริการด้านการเงิน ที่ครบวงจรให้กับลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมดั่งคำขวัญที่ว่า พวกเราจะเจริญเติบโตไปด้วยกัน

โฆษณา