การศึกษาลาว – มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาส 2016-2017

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8

แผนกศึกษาธิการและกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียนเก่ง ช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยกย่องครูบาอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2016-2017 รวมมูลค่ามากกว่า 160 ล้านกีบ  ประกอบด้วย

อัตราให้นักเรียนที่อยู่หอพักที่มาจากแขวงภาคกลางและภาคใต้ มาเรียนที่โรงเรียน มส.เวียงจันทน์ ในชั้น ม.6 จำนวน 29 คน และ ม.7 28 คน รวมมูลค่า 130 กว่าล้านกีบ ต่อปี นอกจากนั้น ยังมอบทุน

การศึกษาให้นักเรียนเก่งทั่วนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน 20 ทุน และเครื่องนุ่ง อุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาสในชั้นประถมอยู่ 4 ตัวเมือง  เมืองละ 20 คน คือ เมืองจันทะบูลี สีโคดตะบอง ไชเชษฐา  และ สีสัดตะนาก  พร้อมทั้งมอบใบเกียรติคุณให้ครู-อาจารย์สอนดีเด่น ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน 20 ท่าน

พิธีดังกล่าว ได้จัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ที่โรงเรียน มส.เวียงจันทน์ โดยมีท่าน ลีตู้ บัวปาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา มีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์ และคณะประะานมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์และคณะประธานมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาลาว พร้อมด้วยครู-อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

โฆษณา